Workshop Window of Tolerance

voor Leerkrachten

De workshop ‘Window of Tolerance’ van Oerkracht Academie is ontwikkeld voor teams en leerkrachten binnen het primair en voortgezet onderwijs. Tijdens de workshop word je je bewust gemaakt van de signalen die leerlingen vertonen wanneer ze buiten hun ‘window of tolerance’ raken. Elk kind heeft een ander ‘raam’; sommigen groot en anderen klein. Het is cruciaal voor leerkrachten om te begrijpen wanneer leerlingen de grenzen van hun ‘window’ bereiken en hoe ze hen weer kunnen helpen om terug te keren naar een gereguleerde staat van focus. 

Voor Wie? 

Deze workshop is bedoeld voor leerkrachten en voor teams binnen het onderwijs.

Het doel is om bewustwording te creëren over wat er met leerlingen kan gebeuren en ook om te begrijpen wat er bij henzelf gebeurt. Tijdens de training verschuift de focus van de leerlingen naar de leerkrachten zelf. We gebruiken activiteiten zoals slackline lopen, zenboksen en muziek om bewustzijn te creëren over wat deze ervaringen met ons doen. Leerkrachten brengen hun favoriete muzieknummer mee en presenteren dit aan het team, waarbij ze reflecteren op waarom deze muziek hen raakt en hoe dit van toepassing kan zijn in de klas. 

Wat kun je verwachten

De ochtend begint met een presentatie en een inspirerende video waarin het concept van Window of Tolerance uit te leggen. Vervolgens gaan we aan de slag met creatieve en interactieve activiteiten, zoals kletspotten maken, slackline lopen, muziek luisteren en groepsopdrachten, om samen na te denken over de principes van reguleren en contact maken. 

We gaan dieper in op vragen zoals: Hoe maak je contact met leerlingen? Hoe herken je signalen van stress? Hoe gebruik je muziek en andere tools om leerlingen te helpen binnen hun ‘raam van tolerantie’ te blijven? 

  Wanneer en Waar?   

De workshop kan plaatsvinden bij Oerkracht Academie of op locatie, zoals op school. Het is een dagtraining met mogelijkheden voor follow-ups. 

Wat Levert het op?

16

De workshop biedt leerkrachten: 

  •  Inzicht in zichzelf en hun eigen ‘window of tolerance’ 
  • Vaardigheden om signalen van leerlingen te herkennen en te benutten
  • Concrete handvatten en strategieën om in de klas toe te passen, waaronder muziek, gesprekken en creatieve activiteiten die passen bij de stijl van de leerkracht 

 

Voor welke scholen en teams? 

Deze workshop is interessant voor basisscholen die als team willen groeien en samenwerken. Ook middelbare scholen kunnen profiteren, vooral teams die meer gefragmenteerd werken en behoefte hebben aan verbinding en stabiliteit. 

Het is geschikt voor scholen die verandering omarmen en buiten de vaste kaders durven te denken. Leerkrachten leren hoe ze stabiel kunnen blijven, wat directe impact heeft op de leerlingen in de klas. 

 

Workshop 'Window of Tolerance

voor leerkrachten

"De grote kracht van Oerkracht Academie is dat het hele team werkt vanuit oprechte passie. En dat is heel aanstekelijk."