Research and more

Oerkracht Academie is nauw betrokken bij onderzoek naar het versterken en vergroten van veerkracht, weerbaarheid en werk-/levensgeluk. Hierin betrekken we bestaande interventies, onderzoeken en implementeren we best practices, testen we innovaties en initiëren we nieuwe onderzoeken op basis van vragen uit de professionele zorg en onderwijs sector.

Oerkracht Research Mental Health Research Hub

In 2024 is Oerkracht Academie gestart met een Mental Health Research Hub (MHRH). De MHRH verricht onderzoek naar het versterken en vergroten van veerkracht, weerbaarheid en werk-/levensgeluk. Hierin betrekken we bestaande interventies, onderzoeken en implementeren we best practices. We testen innovaties en initiëren nieuwe onderzoeken op basis van vragen uit de professionele zorg- en onderwijssector.
 

Het doel van de Mental Health Research Hub (MHRH) is jongeren en professionals die met deze jongeren werken te versterken in hun werk en leven. Hiermee willen we de doorstroom van jongeren naar hulpverlening verlagen en de druk op de zorg verlichten.

“Alles wat aandacht krijgt groeit”

Uitgangspunt is normaliseren ipv problematiseren en daarbij uitgaan van de (oer)kracht, talent en kennis die al aanwezig is bij mensen, jong en oud. Onze visie hierbij is dat er te veel en te vaak nadruk wordt gelegd op de problemen en daarmee deze problemen ook zwaarder gaan wegen in de levens van jonge mensen en professionals. Onder het mom van de uitspraak “Alles wat aandacht krijgt groeit” verleggen we de aandacht van het probleem naar de oplossing. De oplossing ligt vaak aan de gezonde kant van de mens. Daar waar kracht wordt ervaren, ondersteund door het systeem.
Hiermee gaan we het probleem niet uit de weg. We brengen wel balans aan, waardoor het probleem minder zwaar weegt.

“Normaliseren waar mogelijk, ondersteunen waar nodig!”

De maatschappij is constant in verandering. De nieuwste technologieën volgen elkaar in rap tempo op. Hierom moeten we open blijven staan voor oplossingen en meebewegen op de flow van deze verandering.

De mens is een sociaal dier en zal altijd contact nodig hebben voor het creëren van identiteit, een referentiekader, eigen perceptie, cohesie, maar ook relaties, liefde, het delen van emotie en persoonlijke ontwikkeling door intermenselijk contact.

Jezelf ontdekken vraagt daarin ook dat je stil staat bij wie je bent, waar je bent, wat je voelt en wat je ervaart. Op scholen en in de zorg staat de sociaal emotionele ontwikkeling van jongeren soms erg onder druk. Prestaties leveren en resultaten meetbaar maken voor overheid en andere (financieel) betrokkenen. Inmiddels zien we dat deze situatie onhoudbaar wordt. We moeten actie ondernemen in het basis- en middelbaar onderwijs. Zichtbaar, vindbaar, proactief en laagdrempelig. Zo maken we jongeren aan de voorkant veerkrachtig en weerbaar.


De kernvraag bij onze onderzoeken en adviezen: Hoe versterken we de veerkracht en weerbaarheid van de jeugd?

Oerkracht Academie is in gesprek met diverse stakeholders om samen aan de slag te gaan met deze maatschappelijke uitdaging. We nodigen je graag uit om met ons mee te denken!

Wil je meer weten, meedenken, participeren of gewoon even mee mijmeren? Neem dan contact met ons op.

"Discover your potential!''