Maatwerk en advies

Maatwerkoplossingen en adviestrajecten

voor zorg-, onderwijs- en overheidsinstellingen

Niet elk vraagstuk of uitdaging past naadloos in bestaande oplossingen. Daarom bieden we naast ons bestaande aanbod ook maatwerkoplossingen en adviestrajecten aan zorg-, onderwijs- en overheidsinstellingen.

 

Advies

De specialisten van Oerkracht Academie zijn gepokt en gemazeld in het werkveld. We weten wat er leeft, niet alleen op managementniveau maar ook op de werkvloer. Onze kennis en ervaring wordt geregeld ingeroepen door management en teamleiding van (jeugd)hulpverleningsorganisaties, gemeentes en bedrijven. Of het nu gaat om vraagstukken op het gebied van werkgeluk, veerkracht en weerbaarheid of organisatorische uitdagingen, we denken graag actief mee en werken samen aan een passende oplossing,

Circle of Synergy

Bij onze adviestrajecten werken we het dimensionale model van de Circle of Synergy. Hiermee brengen we in kaart waar de crux zit en hoe hierop op ingespeeld kan worden.

Voor wie?

Een maatwerktraject van Oerkracht Academie kan worden gericht op een team, maar kan ook worden ingezet om met leerlingen of cliënten aan de slag te gaan. We hebben veel ervaring in het ontwikkelen van maatwerktrajecten voor klassen en instellingen waarbij specifieke vragen vanuit de professionals worden gehoord en meegenomen in het maatwerk.

Hoe gaan we te werk?

Stap 1.
Luisteren. We komen langs en maken de wensen en behoeften van de organisatie inzichtelijk. Wat is de vraag en waar willen jullie samen aan werken?

Stap 2.
Kernwaarden. We koppelen de vraag aan de kernwaarden en werken deze met de betrokken medewerkers uit. Dit kan een vast team zijn van een specifieke discipline. Soms is het prettig om met een multidisciplinair samengesteld team met een vraagstuk aan de slag te gaan.

Stap 3.
Doelen en acties. Vanuit de uitwerking in stap 2 formuleren we doelen en acties. Deze rollen we binnen de organisatie uit. De doelen en acties zijn haalbaar, meetbaar en worden gekoppeld aan betrokken medewerkers; de procesbewakers.

Stap 4.
Go! Deze periode gebruiken we om de gestelde doelen en acties te implementeren en te toetsen. De aangewezen procesbewakers dragen er zorg voor dat deze door de waan van de dag niet verloren gaan en op de agenda blijven. 

Stap 5.
Acties evalueren en bijstellen. In deze stap kijken we of de doelen en acties de uitwerking hebben gehad die passen bij de wensen en behoeften. Wat is goed gegaan, waar moet worden bijgesteld en waar ligt de crux bij het slagen van het proces. Vanuit hier kan verder gewerkt worden aan succes.

 

Behoefte aan maatwerk?

"Empower yourself''